EU’s nye lov om beskyttelse af persondata (GDPR) .
Gældende fra 
den 25. maj 2018

1.0 Dataansvarlig

Mobilscooter / Enjpoysport
Kontakt e-mail: info@Mobilscooter.dk
Cvr-nr. 28388535


2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler om dit samarbejde med Mobilscooter.  

Vi indsamler personoplysninger om dig når der indgås en handel.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din virksomhed:

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og betalingsoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved en handel hos Mobilscooter.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.


2.1 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage
.

Trækker du dit samtykke tilbage,  sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet som følge af din tilmelding til vores E-Nyhedsbrev.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.


3.0 Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Vi bruger de ikke underleverandører til behandling af dine personoplysninger.


3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dinero, skal du rette henvendelse på info@mobilscooter.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@mobilscooter.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på info@mobilscooter.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk


3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.


3.3 Dataportabilitet

Du har til enhver tid krav på at få udleveret dine persondata.


3.4 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites og E-Nyhedsbrev

Sidst revideret Maj 2018.