Vores produkter er omfattet af to års fuld garanti.
Garantien omfatter dog ikke dæk, batterier og el-pærer.
Der gives 1 års garanti på batterier.
Ligeledes omfatter garantien ikke ved skader opstået som følge af påkørsel, hærværk eller forkert brug af køretøjet.

Service

Vi tilbyder mulighed for at lave en serviceaftale, hvor hele produktet bliver gennemgået – se mere HER

Batterier

Batterier er en sliddel. Der bliver mindre kapacitet efterhånden, som de bliver brugt. Holdbarheden på batterier er alt efter, hvordan de bliver brugt.

Hvordan batterierne bliver/er blevet brugt

Hvis der mest køres korte ture, vil batterierne tage virkning efter dette, der kan således ikke umiddelbart køres langtur. – Dette er ikke en fejl på batteriet! Man kan få batteriet til at køre længere ved at køre længere og længere ture, og derved få virkningsgraden i batterierne op igen.
Hvis batterierne køres helt tomme, vil det forringe levetiden.

Måden, der køres på

Start/stop kørsel tager meget strøm – dette er typisk bykørsel, hvor der ikke er mulighed for at køre i jævn fart, eller kørsel i centre, gågader, forlystelsesparker og lignende, hvor der ikke lægges mærke til, hvor mange gange, der startes/stoppes.

Kulde

Hvis el-scooteren opbevares i uopvarmede omgivelser, vil der være en mærkbar nedgang i batterikapaciteten, når temperaturen er under 10oC.
Der er mindre batterikapacitet, jo lavere temperaturen er.
Vær opmærksom på nattetemperaturen, det kan have indvirkning på batterikapaciteten, da batterierne ikke varmer lige så hurtigt op som luften.

Brugervægt

Lastevægt (person og f.eks. varer/bagage) og strømforbrug hører sammen. Jo større lastevægt, jo større strømforbrug.

Kørsel efter længerevarende stilstand

Hvis el-scooteren ikke har kørt i lang tid, kan det være nødvendigt at køre batterierne i gang igen. Dette gøres ved at køre først korte ture, derefter længere og længere ture. Opbevares scooteren længere tid uden brug, anbefales det, at oplade hver 3. uge, i stedet for at laderen står tilsluttet hele tiden.