ME-MOVER – GENEREL INSTRUKTION.

Monter begge kabler på Me-Moverens forside / ratstammen Juster fodremmen så de passer med foden

Test begge bremser før du begynder at bevæge dig Forsøg først at løfte den ene fod, efterfulgt af den anden – Pres derefter den først løftede fod ned. Fortsæt til du når ca. 12 km / timen.

.

SAMLING AF ME-MOVER.

Hvordan gør man.

.

FOLDNING AF ME-MOVER

1 Fjern låse-pin

2 Placer fødderne foran baghjulet

3 Brems med forbremsen

4 Pres styringskolonnen fremad

5 Frigør Me-Moverens låse-pin

6 Fold Me-Moveren og sæt låsepinden i

.

[newsletter]