Vi har herunder indsat nogle af de regler der gælder for borgere, der er fysisk udfordret eller har et handicap der bevirker en nedsat evne til selv at bevæge sig rundt og derfor har brug for et hjælpemiddel.

Vi har flere brugere der har fået bevilget støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel i form af en Mobilscooter og derfor mener vi, at denne information kan være nyttig for dig, der er interesseret i at anskaffe sig en.

Nedsat funktionsevne/handicap, kan både skyldes alder, sygdom eller skader efter en ulykke.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du eller dit barn med et varigt fysisk handicap der kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller  hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.


Kilde: Borger.dk