Færdselsregler for elscootere!

El scooter ATTO Sport

Færdselsregler for el scooter:

El-scootere er blevet et populært transportmiddel i de seneste år, men det er vigtigt at du er opmærksom på de færdselsregler, der gælder for el-scootere.

El-scootere må køre på fortove og cykelstier, hvis der er plads. Hvis der ikke er plads på fortorvet og cykelstien, må el-scootere godt køre på vejen, men kun i højre side af vejen.

Det er også vigtigt at du er opmærksom på andre fodgængere og trafikanter, når du kører på el-scooter.

Du behøver ikke kørekort for at være føre af en el scooter.

Maks. tilladte hastighed for en El scooter er 15 km/t.

Der er ikke krav om at gøre brug af styrthjelm eller sikkerhedsseler. Du skal anvende lys i lygtetændingstiden som var du på cykel.

En el-scooter fungerer under 2 forskellige regelsæt, alt efter der køres på fortovet eller på cykelstien/vejen.

0-6 km/t på el-scooter = Fodgænger

Kører du under 6 km/t på din el-scooter, kategoriseres du som en fodgænger, hvilket betyder at du skal køre på fortovet. 

Du må også færdes på gågader og i indkøbscentre. Du skal naturligvis tage hensyn til dine omgivelser og personer, da du fylder mere end en almindelig gående.

6-15 km/t = Trafikant/Cykelist (Cykelsti / vej)

Kører du mellem 6 og 15 km/t betragtes du som cyklist. Derfor skal du så vidt muligt køre i vejkanten eller på cykelstien. 

Når du har forladt fortovet må du ikke have en promille på over 0,5, som er gældende for alle trafikanter.

En el-scooter må maksimalt køre 15 km/t. I lygtetændingstiden skal du anvende lys. Hverken hjelm eller sikkerhedssele er påbudt.

el scootere - artikler fra mobilscooter

El scooter